Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kvalitetu tvrtke APLAN d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Unaprjeđenje poslovanja poduzeća APLAN kroz proširenje kapaciteta poslovne jedinice uvođenjem novih tehnologija

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj E-Impuls.

Projekt je odobren s ciljem unapređenja poslovanja u svrhu zadovoljstva kupaca i dobavljača. Ovom investicijom tvrtka APLAN d.o.o je uložila u hardversko-softverska rješenja te edukaciju djelatnika.

Kroz uvođenje novih rješenja Aplan d.o.o. će povećati mogućnosti, konkurentnost i postojeće kapacitete poduzeća. Stvoriti će se preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda.

Uspješnom provedbom ovog projekta i ulaganja doći će do:

  • Rasta prihoda od prodaje za 41%.
  • Očuvanja postojećih radnih mjesta.
  • Otvaranja dva nova radna mjesta.
  • Povećanja produktivnosti za 15%.
  • Razvoja dvije nove usluge.
  • Poboljšanja efikasnosti rada, uštede energije uslijed korištenja novih rješenja (10% manja potrošnja el. energije) te boljeg korištenje resursa (15% smanjenje upotrebe tonera i papira).
  • Smanjenja ovisnosti o vanjskim pružateljima usluga izrade 3D modela, izrade troškovnika i ispisa.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 251.231,63 kuna od kojih je 169.466,05 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 02.10.2017.-02.10.2018..

APLAN d.o.o.
Rimski jarak 2
10 000 Zagreb

Kontakt osoba:
Vesna Dalbelo, prokurist
+385 98 622 196
v.dalbelo@aplan.hr

Kontakt relevantnih institucija:
Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost APLAN d.o.o..